Latviešu Русский English

Dokumentu legalizācija

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija)

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot tiek apliecināts arī dokumenta parakstītājas amatpersonas tiesiskais statuss un pilnvaras.

Ārvalstīs izsniegtu dokumentu izmantošana Latvijas Republikā.

Ja dokuments tika izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar Apostille konkrētās ārvalsts kompetentajā institūcijā un šādi noformētu dokumentu nav nepieciešams apstiprināt diplomātiskajā pārstāvniecībā vai attiecīgās valsts konsulārajā iestādē Latvijas Republikā.
Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, tas jālegalizē Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē attiecīgajā ārvalstī vai vispirms jālegalizē attiecīgās valsts diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē Latvijas Republikā vai tuvākajā ārvalstī un pēc tam – Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Latvijas Republikā izsniegtu dokumentu izmantošana ārvalstīs

Ja dokuments ir paredzēts izmantošanai valstī, kas ir 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, tā īstums jāapliecina ar Apostille Latvijas Republikas Konsulārajā departamentā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt attiecīgās ārvalsts diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē.
Ja dokuments ir paredzēts izmantošanai valstī, kas nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, tas vispirms jālegalizē Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā , bet pēc tam – attiecīgās ārvalsts diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē.